Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR :
Bir tarafta adresi Erzurum/Türkiye olan PARASİDE AİLE OTELİ (Bu sözleşmede kısaca Paraside Apart diye anılacaktır.) diğer tarafta aşağıda bilgileri yer alan KİRACI arasında yurt içinde daire kiralamaya ilişkin olarak aşağıdaki şartlar çerçevesinde mesafeli satış sözleşmesi düzenlenmiştir.
MADDE 2- KONU :
İş bu sözleşmenin konusu; Paraside Apart'un, Kiracı'ya www.paradiseaileoteli.com internet sitesinden elektronik ortamda satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri, satış fiyatı ve koşulları belirtilen Yurt İçi daire kiralama Satış hizmeti ile ilgili olarak 6502 Sayılı Kiracının Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.
MADDE 3- SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI:
3.1- Kiracı, Sözleşme bedelini, kredi kartı ile Paraside Apart’a ait site üzerinden ya da Paraside Apart’un belirtmiş olduğu banka hesaplarına EFT/Havale yolu ile ödeyecektir.
3.2- Kiralama ile ilgili internet tanıtım sayfasında, Rezervasyon Belgesi'nde ve ön bilgilendirmede ücrete dahil olan tüm hizmetler ayrıntılı olarak belirtilmiş olup, bunların dışındaki hizmetler ekstra ücrete tâbidir. Özellikle, satın alınan hizmete; KİRACI’nın, kiralamaya dahil hizmetler dışında alacağı ekstra temizlik, nakliye, evcil hayvan ücreti, kapsam dışı tüm mal ve hizmetlerin bedeli, ücretleri dahil değildir.
3.3- Kiracı, kayıt anında depozito bedelinin en az % 25'ini ön ödeme (Rezervasyon ücreti) olarak, bakiyesini ise rezervasyon ücretini ödediği günden itibaren en geç 3 gün içerisinde ödemekle yükümlüdür. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilememesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek rezervasyon ücretinin tamamı cayma tazminatı olarak Kiracı’ya fatura edilir. Rezervasyon ücreti olarak alınan bedelin iadesi söz konusu değildir.
3.4- Kiracı, Kredi kartlı ödemelerde sözleşme bedeline ilave olarak ayrıca, Paraside Apart tarafından hesaplanacak ve bildirilecek olan faiz, vade farkı, kur farkını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
MADDE 4- İPTAL – DEVİR VE DEĞİŞİKLİKLER :
4.1- Yapılan rezervasyonlarda iptal ve değişiklikler için Destek hattı (+90 552 259 2025) ile irtibata geçilmesi veya www.paradiseaileoteli.com internet adresine geçerli gerekçenin gönderilmesi veya yazılı ve/veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi gerekmektedir.
4.2- İptal ve değişikliklerde aşağıdaki kurallar uygulanır:
a. Kiracı’nın daireye giriş tarihinden 30 gün kalaya kadar iptal-değişiklik talep etmesi durumunda rezervasyon ücreti hariç ücretin tamamı iade edilir. Kiracı, mücbir sebepler hariç Planlana giriş tarihinde 29(Yirmi Dokuz) ila 1(bir) gün öncesine kadar iptal edilen kira kontratları, 1 (bir) Aylık ücret tutarı Paraside Apart’a ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
b. Kiracı, indirimli satış döneminde satın almış olduğu indirimli erken rezervasyon ürününde herhangi bir sebeple tarih değişikliği yaptırmak isterse, talepte bulunduğu tarihte geçerli olan liste fiyatları üzerinden indirimsiz rezervasyon değişikliği yapılacağını kabul eder.
c. Kiracı, ön ödemesini yaptığı rezervasyonla ilgili istediği değişikliği, konuta girişten en geç 7 gün öncesine kadar yazılı olarak belirtmediği sürece, iş bu sözleşmede ve rezervasyonda yazılı kiralama şekilleri ve koşulları geçerli olacaktır.
d. Kiracı daireye gidemeyeceğini/ulaşamayacağını yazılı olarak bildirmemesi durumunda Paraside Apart, Kiracı adına yapılmış tüm rezervasyonları kiralamanın başlangıç tarihinden sonraki 24 saatin bitiminde iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde Kiracıya herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
e. Paraside Apart, kiracının siparişinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren taahhüt ettiği süre içinde edimini yerine getirmek zorundadır. Paraside Apart’un yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, kiracı sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi durumunda, Paraside Apart, tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde kiracıya kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa kiracıyı borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır. Sipariş konusu hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde, Paraside Apart‘un, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde kiracıye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur.
Yine, Paraside Apart’un sözleşmeyi haksız olarak feshetmesi halinde, kiracının o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri kendisine iade etmek zorundadır.
4.3- Kiracı rezervasyonundaki tarih haricindeki değişiklik taleplerini, alınan hizmetin başlangıç tarihinden en geç 7 gün öncesine kadar Paraside Apart’a bildirmek kaydı ile değerlendirmeye alınır. Değişiklik talepleri, Paraside Apart’un inisiyatifinde olduğundan, gerçekleşemeyen değişiklik taleplerinden dolayı Paraside Apart’a herhangi bir itirazda bulunulamaz veya Paraside Apart sorumlu tutulamaz.
4.4- Kiracının sözleşmeyi planlanan süreden daha önce feshetmek istemesi durumunda, işletmeciye önceden haber vermesi gerekir. İhbar süresi 1 yıllık sözleşmeler için 2 ay ve daha kısa süreli sözleşmeler için 1 aydır.
2 aylık kiralama süresine ilişkin sözleşmeler peşin ödenir ve bu nedenle iptal veya iade yapılamaz. Süresi 2 aydan fazla olan ve 30 (otuz) günlük ihbar süresi kuralını izleyen sözleşmeler iiçn (talep edilen fesih tarihine kadar)tarih), rezervasyon sırasında geçerli olan daha kısa süreli Aylık Ücretine göre ayarlanabilir.
4.5- İş bu sözleşmeye göre, ücret kesintisi yapılmayacak değişiklik ve iptaller en fazla iki defa yapılabilir. Daha fazla sayıda değişiklik talep edilmesi halinde Kiracı, değişiklik veya iptal talebinde bulunduğu rezervasyonla ilgili tam ücreti ödemekle mükelleftir.
4.6- Yapılan ödemelerde ortaya çıkacak iadeler rezervasyon sırasında kullanılan kredi kartına veya banka hesabına yapılır.
MADDE 5- DİĞER HÜKÜMLER :
5.1- İş bu sözleşmeye konu kiralama ile ilgili bilgiler, Kiracı tarafından Paraside Apart’un internet sitesinden incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Rezervasyonun her aşamasında veya rezervasyon yapıldıktan sonra kiralama bilgileri Kiracı tarafından internet sayfasından yazdırılabilir. Kiralama bedeli ve ödeme şekli internet sitesi üzerinden rezervasyon tamamlanmadan Kiracı tarafından görülür ve kiracı kendi isteğine bağlı olarak ödeme seçeneklerinden birini tercih eder. Kiracı kredi kart bilgilerini sisteme girerek ödemesini tamamlar. Kredi kart bilgilerinin girileceği sistem uluslar arası güvenlik yazılımınca korumalı durumda olup, herhangi bir şekilde bilgilerin görülmesi veya kopyalanması mümkün değildir. Ancak, Kiracı’nın bilgisayarında bulunacak virüs vb. yazılımları ile veya Kiracı’nın ihmalinden kaynaklanan nedenlerle üçüncü kişiler tarafından ele geçirilecek şifreleri ve bilgileri ile sistemden işlem yaptırılması ve bu yüzden Kiracı’nın uğrayabileceği zararlardan Paraside Apart’un herhangi bir cezai şart veya tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadığı gibi, bu nedenlerle oluşabilecek zararları da Kiracıya rücu etme hakkı bulunmaktadır.
5.2- Kiracının, şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli Kiracının özen borcudur. Kiracının, şikâyetçi olduğu halde hizmeti Paraside Apart yetkililerine bildirmeden sonuna kadar kullanması, şikâyet konuları ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.
5.4- Kiracı, kiralama rezervasyonu sözleşmesini, mail order, sanal pos, havale veya EFT ile alarak herhangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, kiralama rezervasyonu sözleşmesini bu sözleşmedeki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmiştir.
5.5- Kiracı, bu eşyalı daire kiralama rezervasyonu ile imza altına alınan ve sözleşmede adı geçen daire hakkında her türlü bilgiyi Paraside Apart'a ait web adreslerinden ve şirket satış temsilcilerinden aldıktan ve gerekli tüm incelemesini yaptıktan sonra, bu sözleşmeyi okuyarak imzaladığını taahhüt eder. Paraside Apart, rezervasyon yapmayı vaat ettiği dairenin vasıfları ve hizmetleri ile ilgili bilgiyi, dairenin resmi internet sitesindeki bilgilerine dayanarak ilan etmiştir. Daire öngörülen standartları taşımaması veya kiralamanın başlayacağı tarihte bu standartta hizmet verebilecek durumda olmaması halinde Paraside Apart, Kiracıya aynı standartta veya bir üst kategoride olan bir dairede kiralamak üzere, rezervasyon ve kiralama hakkına haizdir. Kiracı, böyle bir değişikliği kabul etmez ise rezervasyonu için ödediği toplam bedeli iade alma hakkına sahip değildir.
5.6- İptal edilmeksizin daireye giriş yapılmaması halinde, kiralama bedeli iade edilmez. Mücbir sebep dolayısıyla kalınmayan sürelerin bedelleri iade edilir. Bu sebeplerin dışındaki herhangi bir nedenle daireye geç giriş yapılması veya erken çıkış yapılması halinde kalan sürelerin bedelleri iade edilmez.
5.7- Kiracının konutta kalacağını bildirdiği kişilerin dışında başka kişiler konutta kalamaz. Konutta kalacak kişilerin kimlik fotokopilerine veya pasaport fotokopilerini konuta giriş yapmadan önce Paraside Apart yetkililerine teslim etmekle yükümlüdür. Yanlış veya eksik beyanlarda tüm hukuki sorumluluk kiracıya aittir.
5.8-Kiralama süresi ve tarihleri, konutta kalacak kişilerin isimleri, kiralamanın yapılacağı konutun tipi, ödeme yöntemi; iş bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan Paraside Apart’ın internet sitesinde yayınlanan tanıtım sayfasında, Kiracı tarafından yapılan rezervasyon kayıtlarında ve ön bilgilendirme formunda açıkça yer almaktadır.
5.11-Kiracı, rezervasyonda belirtilen tarihler arasında kiralama yapacaktır. Bu tarihler haricinde konut müsait ise ve kiralama için Paraside Apart’a uzatma ile ilgili talebini kiralamanın bitiş süresinden 1 ay önce ödemesini yaptıktan sonra tarihi uzatabilir.
5.12-Paraside Apart, Kiracının kiraladığı konuttaki her türlü kaybından, hasarından ve kıymetli eşyalarının çalınmasından sorumlu değildir.
5.13-Kiracı(lar), konuta varış saatleri ne olursa olsun konuta yerleşmenin en erken saat 14.00’de mümkün olabileceğini, çıkış günü ise konuttan ayrılış saatine bakılmaksızın konutu en geç saat 12.00’de boşaltılması gerektiğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.
5.15-Kiracı, sözleşme konusu ürünün/hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ifa ve diğer tüm ön bilgileri aldığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. Paraside Apart, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle Kiracı'ya karşı sorumludur.
5.16- Faturalar rezervasyon esnasında Kiracı tarafından fatura adresi bölümünde belirtilen adrese gönderilir. Şayet fatura adresi bölümü boş bırakılmış ise, iletişim bilgileri adresine fatura gönderilir. Faturanın; yanlış adres belirtilmesi veya teslim edilecek kişinin belirtilmemesi yada belirtilen adreste bulunamamasından kaynaklanan, yapılamayan teslimatlarından Paraside Apart sorumlu değildir.
5.18-Mücbir sebepler; olumsuz hava koşulları, yol engeli, terör, grev-lokavt, savaş ihtimali, sel, yangın vb. haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi nedenler ile kiralamanın başlamaması veya devamına engel teşkil eden hallerden dolayı Paraside Apart, kiralamayı iptal edebilir veya aynı kategori ve nitelikte aynı bölgede veya başka bir bölgede başka konut ile değiştirebilir. Bu gibi durumlarda Kiracının tazminat hakkı yoktur.
MADDE 6- YETKİLİ MAHKEME :
İş bu kiralama sözleşmesinin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde; öncelikle iş bu sözleşme hükümleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri uygulanacak olup, taraflar, yasal sınırlar içinde tüketici Mahkemelerine ve/veya tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurabilirler. Uyuşmazlıkların çözümünde Yetkili mahkeme; Erzurum Mahkeme ve icra daireleridir.
MADDE 7:
Kiracı, sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ifaya ilişkin bilgiler ile ön bilgilendirmede, internet sitesindeki tanıtım sayfasında ve kayıt (rezervasyon) belgesinde yazılı olan tüm hususlarda bilgilerin bir nüshasını elektronik ortamda aldığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.